Services

1/1

Medische fouten


Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar de ene fout heeft ingrijpender gevolgen dan de andere. Het is nogal een verschil of een timmerman een tafel verkeerd bewerkt of dat een chirurg een medische fout maakt met blijvend letsel als gevolg. Een medische fout is vaak onherstelbaar en tekent een patiënt voor zijn of haar hele leven.

We spreken van een medische fout als een medische ingreep door verkeerd handelen van de medicus tot schade bij de patiënt leidt. Ook schade als gevolg van een onjuist medisch advies of gebruik van een ondeugdelijk hulpmiddel valt onder het begrip medische fout. De oorzaak van een medische fout is gelegen in het feit dat de specialist niet heeft gehandeld volgens wat van hem verwacht mocht worden. Niet alleen een specialist kan aansprakelijk gesteld worden voor een medische fout; ook het ziekenhuis als de specialist daaraan verbonden is.

Hoogbergen Advocaten weet precies voor welke vergoeding(en) u als slachtoffer van een medische fout in aanmerking komt. Vaak gaat het om een combinatie van vergoedingen. Denk aan inkomensschade, smartengeld, reiskosten, pensioenschade, kosten voor extra medische hulp en voor bijzondere medische behandelingen die anders niet vergoed worden.

De schade die u door een medische fout kunt oplopen, kan zeer aanzienlijk zijn. Het is belangrijk dat u als slachtoffer van een medische fout wordt bijgestaan door advocaten die exact weten welke mogelijkheden u hebt om de financiële schade te beperken en compensatie te krijgen. Een goede financiële regeling is bijzonder belangrijk, want een medische fout op zich is al erg genoeg!


Neem telefonisch contact met ons op ( 074-7501480 ) of maak een afspraak.

Hoogbergen Advocaten

 

Jan Tinbergenstraat 220

7559 ST Hengelo

tel. 074-7501480 

fax. 074-7501510

 

IJsselkade 18

7201 HD Zutphen

tel. 0575-491560

 

info@hoogbergen-advocaten.nl

Alg. Voorwaarden -   Copyright 2015       TELEFOON: 074-7501480 | E-MAIL: INFO@HOOGBERGEN-ADVOCATEN.NL