Aansprakelijkheid bij achterop aanrijdingen

Achterop aanrijdingen, oftewel kop-staartbotsingen, komen regelmatig voor. Het kan variëren van kleine botsingen tot ernstige ongevallen met veel schade. Meestal wordt ervan uitgegaan dat de achterop aanrijder automatisch aansprakelijk is. Maar is dat altijd terecht? In deze blog wordt hierop ingegaan.

De achterop aanrijder is vrijwel altijd schuldig

In het merendeel van de gevallen is de achterop aanrijder aansprakelijk voor de schade. Een bestuurder moet namelijk zijn voertuig tot stilstand kunnen brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is, zo zegt artikel 19 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990. Een bestuurder moet dus voldoende afstand bewaren ten opzichte van zijn voorligger. Gebeurt dit niet, dan is de kans groot dat er niet tijdig gereageerd kan worden op onverwachte situaties.

Uitzonderingen

Hoewel de achterste bestuurder vaak geacht wordt schuldig te zijn, hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Hieronder worden twee voorbeelden gegeven waarin de achterste bestuurder niet schuldig is:

  • de voorligger remt plotseling en zonder geldige reden. Denk hierbij aan remmen bij een groen stoplicht, op de snelweg zonder andere voorliggers of om voetgangers over te laten steken op een plek zonder zebrapad;
  • de voorligger wisselt van rijbaan. Het kan zijn dat de voorste bestuurder hierdoor de achterste bestuurder afsnijdt.

Conclusie

De achterop aanrijder is dus niet altijd aansprakelijk. Het is van belang om de toedracht van het ongeval duidelijk te hebben. Bent u slachtoffer van een achterop aanrijding en heeft u hulp nodig? Neem dan vooral vrijblijvend contact met ons op.

Fleur Wieling

Maak een afspraak en wij staan u graag bij

Wij luisteren graag naar uw verhaal en leggen de mogelijkheden voor een schadevergoeding bij een verkeersongeval aan u voor. Mocht het zo zijn dat voor uw letsel een ander aansprakelijk is, dan zijn er voor u geen kosten aan onze rechtshulp verbonden.