Letselschade door
een verkeersongeval

Wanneer u te maken heeft met letselschade doordat u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval, is het van belang dat u zo snel mogelijk contact opneemt met een advocaat om een schadevergoeding te claimen. Ook al lijken de gevolgen van bijvoorbeeld een auto-ongeluk in eerste instantie mee te vallen,
dan nog maken wij geregeld mee dat slachtoffers geconfronteerd worden met een terugval door blijvende letselschade. Hoogbergen Letselschadeadvocaten in Hengelo en Zutphen is gespecialiseerd in rechtshulp bij letselschade door een verkeersongeval, zoals een motor- of auto-ongeluk, en kan u hierbij helpen om een eerlijke schadevergoeding te eisen.

Waarom u een advocaat moet inschakelen
bij letselschade door een verkeersongeval

Een auto-ongeluk of een ander verkeersongeval kan ingrijpende letselschade met zich meebrengen. Wanneer iemand dit meemaakt, is niet alleen fysieke, maar ook mentale schade een vanzelfsprekend gevolg. Een kop-staartbotsing kan bijvoorbeeld een whiplash of een ander zwaar en blijvend lichamelijk letsel in uw lichaam veroorzaken. Een soortgelijk auto-ongeluk kan ook letselschade in de vorm van een trauma tot gevolg hebben.


Bij al deze vervelende gevolgen hoort natuurlijk ook de financiële schade. Wat nu als u tijdelijk niet kunt werken of studeren? Of wat moet u doen wanneer de ziektekosten de pan uit rijzen? Als u niet meteen de juiste stappen heeft ondernomen, is de kans groot dat de aansprakelijke verzekeraar geen vergoeding meer betaalt. Neem bij letselschade door een verkeersongeval dan ook direct contact op met Hoogbergen Letselschadeadvocaten in Hengelo of Zutphen, zodat wij uw traject vanaf het begin in goede banen kunnen leiden en een passende schadevergoeding kunnen claimen.

Maak een afspraak en wij staan u graag bij

Wij luisteren graag naar uw verhaal en leggen de mogelijkheden voor een schadevergoeding bij een verkeersongeval aan u voor. Mocht het zo zijn dat voor uw letsel een ander aansprakelijk is, dan zijn er voor u geen kosten aan onze rechtshulp verbonden.