Interne en externe
klachtenregeling

Hoogbergen Letselschadeadvocaten kent interne
en een externe klachtenbehandeling.

* De klacht/het geschil voorleggen aan de geschillencommissie advocatuur nu door ondertekening van de algemene voorwaarden de cliënt en Hoogbergen Advocaten dit zijn overeengekomen. Het website-adres is www.degeschillencommissie.nl. Voor meer informatie over deze regeling kan ook de site van de Orde van Advocaten worden geraadpleegd. Het reglement kan worden opgevraagd via postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


* Klager kan ook een klacht indienen bij de LSA. Het secretariaat van de LSA is bereikbaar via postbus 21, 3940 AA te Doorn of via www.lsa.nl

Neem contact met ons op en maak een afspraak

Wilt u contact opnemen voor rechtshulp bij letselschade door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout in bijvoorbeeld de provincies Overijssel en Gelderland of elders in Nederland?