Veelgestelde
vragen

Een aanrijding is snel gebeurd. U hoeft maar even niet op te letten en het is raak. Maar op de weg kan ook een ander niet opletten en daardoor een aanrijding veroorzaken. Soms valt de schade door een aanrijding mee, maar vaak treedt letsel op na een aanrijding. Denk aan de bekende whiplash. Gevolgen van een aanrijding kunnen verstrekkend zijn. Hoogbergen Advocaten heeft jarenlange ervaring met het claimen van schade na een aanrijding. De claim gaat verder dan alleen het eisen van een vergoeding voor de medische kosten als gevolg van de aanrijding. Ook schade door verlies van inkomen, verlies van zelfwerkzaamheid, reiskosten, huishoudelijke hulp, eigen bijdrage ziektekosten, kosten van kinderopvang, smartengeld, verhoogde economische kwetsbaarheid en overige materiële schade kunnen worden geclaimd. Immers, de gevolgen van een aanrijding strekken ver. Een aanrijding veroorzaakt financieel gezien vaak een sneeuwbaleffect; de kosten kunnen snel oplopen. Als u na een aanrijding niet meer werken kunt en daarnaast ook nog eens extra moet betalen voor kinderopvang en huishoudelijke hulp, stapelen de bedragen zich snel op. Hoogbergen Advocaten weet precies hoe de financiële schade na een aanrijding voor u zo klein mogelijk gehouden moet worden. Na een aanrijding hebt u al met een lichamelijk hersteltraject te maken. Wij zorgen ervoor dat voor u het financiële aspect niet de overhand neemt!

Vergoeding van schade is erg belangrijk om leed na bijvoorbeeld een verkeersongeluk, bedrijfsongeval of medische fout te verzachten. Het goed regelen van schadevergoeding is niet eenvoudig. Dat kunt u dus maar beter overlaten aan advocaten die elke dag niets anders doen dan het regelen van een juiste vergoeding.

Een vergoeding voor schade kan worden uitgekeerd als een slachtoffer van een ongeluk bijvoorbeeld niet meer werken kan of extra hulp bij het huishouden nodig heeft. Of als het slachtoffer naar een revalidatiearts moet, maar zijn verzekeraar die medische behandeling niet meer betalen wil. Voor alle zogenoemde gevolgschade kan een claim voor vergoeding worden ingediend.

De specialisten van Hoogbergen Advocaten weten met welke kosten u als letselschadeslachtoffer te maken kunt krijgen en kennen de mogelijkheden om voor u financiële compensatie, dus een juiste vergoeding, te bereiken. Vergoeding van schade bestaat overigens zeker niet alleen uit geld. U krijgt als slachtoffer van bijvoorbeeld een aanrijding of bedrijfsongeval ook met immateriële schade te maken. Zulke schade noemen we smartengeld.

Het in kaart brengen van schadeposten is een hele klus. Ook het vaststellen van de hoogte van die schadeposten is niet eenvoudig. Hoogbergen Advocaten heeft ruime ervaring met het regelen van een vergoeding voor slachtoffers. De gevolgen van een ongeval zijn altijd ingrijpend, maar een goede financiële vergoeding kan het leed enigszins verzachten.

Vergoeding van schade is erg belangrijk om leed na bijvoorbeeld een verkeersongeluk, bedrijfsongeval of medische fout te verzachten. Het goed regelen van schadevergoeding is niet eenvoudig. Dat kunt u dus maar beter overlaten aan advocaten die elke dag niets anders doen dan het regelen van een juiste vergoeding. Een vergoeding voor schade kan worden uitgekeerd als een slachtoffer van een ongeluk bijvoorbeeld niet meer werken kan of extra hulp bij het huishouden nodig heeft. Of als het slachtoffer naar een revalidatiearts moet, maar zijn verzekeraar die medische behandeling niet meer betalen wil. Voor alle zogenoemde gevolgschade kan een claim voor vergoeding worden ingediend. De specialisten van Hoogbergen Advocaten weten met welke kosten u als letselschadeslachtoffer te maken kunt krijgen en kennen de mogelijkheden om voor u financiële compensatie, dus een juiste vergoeding, te bereiken. Vergoeding van schade bestaat overigens zeker niet alleen uit geld. U krijgt als slachtoffer van bijvoorbeeld een aanrijding of bedrijfsongeval ook met immateriële schade te maken. Zulke schade noemen we smartengeld. Het in kaart brengen van schadeposten is een hele klus. Ook het vaststellen van de hoogte van die schadeposten is niet eenvoudig. Hoogbergen Advocaten heeft ruime ervaring met het regelen van een vergoeding voor slachtoffers. De gevolgen van een ongeval zijn altijd ingrijpend, maar een goede financiële vergoeding kan het leed enigszins verzachten.

Neem contact met ons op en maak een afspraak

Wilt u contact opnemen voor rechtshulp bij letselschade door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout in bijvoorbeeld de provincies Overijssel en Gelderland of elders in Nederland?