Letselschade op de werkvloer

Op het werk verwachten we een veilige omgeving waar we ons kunnen concentreren op onze taken zonder risico te lopen op letsel. Helaas zijn ongelukken op de werkvloer soms onvermijdelijk. Wanneer een bedrijfsongeval plaatsvindt, is het belangrijk om na te gaan of de werkgever aansprakelijk is voor de geleden schade. Hieronder geven we een beknopte uitleg over werkgeversaansprakelijkheid.

Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

Werkgeversaansprakelijkheid bij letselschade verwijst naar de juridische verplichting van werkgevers om hun werknemers te beschermen tegen letsel en om verantwoordelijkheid te nemen wanneer een werknemer gewond raakt tijdens het uitvoeren van zijn of haar taken. Deze verplichting is gebaseerd op het idee dat werkgevers een zorgplicht hebben om een veilige werkomgeving te bieden en om te zorgen voor de gezondheid en het welzijn van hun werknemers.

Wanneer is een werkgever aansprakelijk voor letselschade van een werknemer?

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin een werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor letselschade die een werknemer heeft opgelopen. Denk hierbij aan:

  • onveilige werkomstandigheden, zoals gebrekkige apparatuur of slecht onderhouden werkplekken;
  • gebrek aan toezicht op de werkomstandigheden, passende opleidingen of instructies;
  • nalatigheid van medewerkers. Bijvoorbeeld als gevolg van nalatigheid of roekeloos gedrag van een collega of leidinggevende en dit plaatsvond tijdens het uitvoeren van werkgerelateerde taken.

Informatie en advies

Er moet altijd gekeken worden naar de betreffende omstandigheden van het geval om te bepalen of de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade van een werknemer. Heeft u letsel opgelopen op de werkvloer en heeft u hier vragen over? Neem dan vooral contact met ons op.

Fleur Wieling

Maak een afspraak en wij staan u graag bij

Wij luisteren graag naar uw verhaal en leggen de mogelijkheden voor een schadevergoeding bij een verkeersongeval aan u voor. Mocht het zo zijn dat voor uw letsel een ander aansprakelijk is, dan zijn er voor u geen kosten aan onze rechtshulp verbonden.