Letselschade veroorzaakt door een dier

Het kan voorkomen dat een hond u bijt, een kat u aanvalt of een paard op hol slaat. Letselschade veroorzaakt door dieren kan verstrekkende gevolgen hebben. Wie is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een dier? En heeft u recht op een vergoeding voor het opgelopen letsel?

De bezitter van het dier is aansprakelijk

In de wet (artikel 6:179 BW) is geregeld dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. De bezitter van het dier is in de meeste gevallen de eigenaar van het dier. Het artikel geeft niks aan over schuld van de bezitter. Voor aansprakelijkheid van dieren is het dus niet nodig dat de bezitter schuldig is aan het veroorzaken van het incident. Het gaat alleen om een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit. Dit wordt ook wel een risicoaansprakelijkheid genoemd.

Eigen energie van het dier

Van belang is dat de letselschade veroorzaakt moet zijn door de eigen gedraging van het dier. Het dier moet uit zichzelf, dus door zijn eigen energie, de schade veroorzaken. Stel dat de eigenaar van een hond hem opdracht geeft om iemand te bijten. De hond bijt dan niet door zijn eigen gedraging, maar door de opdracht van de eigenaar. Er is dan geen sprake van aansprakelijkheid op grond van artikel 6:179 BW. Aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) bestaat dan nog wel tot de mogelijkheden.

Informatie en advies

Het kan lastig zijn te bepalen of het gaat om de eigen gedraging van een dier en op welke grondslag de aansprakelijkheid gebaseerd moet zijn. Heeft u letsel opgelopen door een dier en heeft u hier vragen over? Neem dan vooral contact met ons op.

Fleur Wieling

Maak een afspraak en wij staan u graag bij

Wij luisteren graag naar uw verhaal en leggen de mogelijkheden voor een schadevergoeding bij een verkeersongeval aan u voor. Mocht het zo zijn dat voor uw letsel een ander aansprakelijk is, dan zijn er voor u geen kosten aan onze rechtshulp verbonden.