Schadevergoeding voor door familie verrichte zorgtaken

In 2012 vindt een ongeval plaats waarbij een vliegtuigje neerstort op de Maasvlakte. Onder de overlevenden is een destijds 10-jarig slachtoffer.

Door het ongeval loopt het slachtoffer zwaar letsel op. Nadat hij een periode in het ziekenhuis heeft gelegen, heeft zijn moeder zorgtaken aan hem verricht.

Het slachtoffer – inmiddels meerderjarig geworden – vordert een schadevergoeding voor de door zijn moeder verrichte zorgtaken. De aansprakelijke partij stelt dat deze schadepost onvoldoende is onderbouwd. Hierover heeft de Rechtbank Rotterdam in het vonnis van 4 oktober 2023 bepaald: 

‘Volgens vaste jurisprudentie kunnen in geval van letselschade de kosten van verleende mantelzorg abstract berekend worden. Deze kosten kunnen ook voor vergoeding in aanmerking komen als de hulp feitelijk kosteloos door familie is verleend, dus zonder dat concreet schade is geleden. Het moet dan gaan om werkzaamheden waarvan het in de situatie waarin de benadeelde verkeert normaal en gebruikelijk is dat zij worden verricht door professionele, voor hun diensten gehonoreerde hulpverleners (Hoge Raad 5 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BE9998)’.

De aansprakelijke partij wordt op grond van bovenstaande veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor de door de moeder verrichte zorgtaken.

Voor de volledige uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2023:9549

Judith Holtkamp

Maak een afspraak en wij staan u graag bij

Wij luisteren graag naar uw verhaal en leggen de mogelijkheden voor een schadevergoeding bij een verkeersongeval aan u voor. Mocht het zo zijn dat voor uw letsel een ander aansprakelijk is, dan zijn er voor u geen kosten aan onze rechtshulp verbonden.