Smartengeld

De vergoeding van immateriële schade zoals pijn, verdriet en het verlies van levensvreugde noemen we ook wel smartengeld. De smartengeldvergoeding bestaat uit een bedrag waarbij de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de ernst van het letsel en de invloed van dit letsel op het leven van het slachtoffer.

De smartengeldvergoeding is naast de materiële schade een onderdeel van de schadevergoeding.
In artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek ligt de wettelijke omschrijving van smartengeld. Hierin bepaalt de wet dat iemand recht heeft op smartengeld bij:
– schending van de eer of goede naam van de persoon;
– een aantasting in de persoon;
– doelbewust toegebrachte schade;
– aantasting van de nagedachtenis van de overledene.

De hoogte van het smartengeld is van een tal van factoren afhankelijk. Er wordt rekening gehouden met:
– de aard en ernst van het letsel;
– blijvende invaliditeit en de invloed op het leven van het slachtoffer;
– de duur van het herstel;
– leeftijd en geslacht.

Heeft u meer vragen over de hoogte of bepaling van het smartengeld? Neem dan contact met ons op.

Charlotte Gasman

Maak een afspraak en wij staan u graag bij

Wij luisteren graag naar uw verhaal en leggen de mogelijkheden voor een schadevergoeding bij een verkeersongeval aan u voor. Mocht het zo zijn dat voor uw letsel een ander aansprakelijk is, dan zijn er voor u geen kosten aan onze rechtshulp verbonden.