Letsel tijdens het sporten

Het komt regelmatig voor dat letsel ontstaat tijdens het sporten. Soms ook door toedoen van een ander. Kan de veroorzaker hiervoor dan aansprakelijk gesteld worden? Hieronder vindt u een uitleg over de aansprakelijkheid bij sport- en spelsituaties.

Aansprakelijkheid voor deelnemers

Voor aansprakelijkheid is van belang dat voldaan is aan de vereisten van de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Uit rechtspraak blijkt echter dat aansprakelijkheid minder snel moet worden aangenomen indien sprake is van een sport- en spelsituatie. Dit heeft ermee te maken dat veel sport- en spelactiviteiten naar hun aard risicovol zijn en de kans op lichamelijk letsel groter is. Deelnemers kunnen tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen van elkaar verwachten.

Beoordeling van aansprakelijkheid

Voor de beoordeling van aansprakelijkheid zijn een aantal factoren van belang. De aard van de sport speelt een rol. Hoe gevaarlijker de sport, hoe minder ruimte voor aansprakelijkheid. Verder zijn de spelregels relevant. Het overtreden van een spelregel brengt niet meteen onrechtmatigheid met zich mee, maar speelt wel mee in de beoordeling van onrechtmatigheid.

Advies

De veroorzaker van letsel in een sport- en spelsituatie kan aansprakelijk zijn. De omstandigheden van het geval zijn van belang voor de beoordeling van de aansprakelijkheid. Heeft u letsel opgelopen tijdens een sport- en spelsituatie en heeft u hier vragen over? Neem dan vooral contact met ons op.

Fleur Wieling

Maak een afspraak en wij staan u graag bij

Wij luisteren graag naar uw verhaal en leggen de mogelijkheden voor een schadevergoeding bij een verkeersongeval aan u voor. Mocht het zo zijn dat voor uw letsel een ander aansprakelijk is, dan zijn er voor u geen kosten aan onze rechtshulp verbonden.