Studievertraging

Als u gewond raakt door een ongeval en u bent schoolgaand/studerend dan kan het zo zijn dat u veel lessen of toetsen mist. Het kan daardoor gebeuren dat u de studie tijdelijk of helemaal niet meer kunt voortzetten.

Recht op vergoeding

Er worden geen hele strenge eisen gesteld aan het bewijs tussen uw ongeval en de daardoor ontstane studievertraging. Het bewijs dat u bijvoorbeeld kunt gebruiken:

 • studieresultaten tot aan het moment van het ongeval;
 • verklaring van een mentor waarin staat dat u momenteel niet in staat bent om de lessen te volgen en de examens te maken.

Het is belangrijk om op school te melden dat u een ongeval is overkomen en dat de begeleiders hier in een vroeg stadium over ingelicht worden.

Welke vergoeding?

In de letselschade werken wij met Richtlijnen van de Letselschade Raad. De Letselschade Raad heeft normbedragen opgesteld voor de basisschool, Vmbo en lbo, Havo, mbo en vwo, Hbo en wo. Deze normbedragen zijn in 2023 niet gewijzigd ten opzichte van 2022. De normbedragen vindt u hier: https://deletselschaderaad.nl/richtlijnen/studievertraging/

Er gelden de volgende normbedragen:

 • Basisschool € 6.675,-
 • Vmbo en lbo € 15.375,-
 • Havo, mbo en vwo € 18.700,-
 • Hbo en wo € 22.725,-

Deze richtlijn ziet alleen op de studievertraging  als zodanig. Dit betekent het later betreden van de arbeidsmarkt.  Daarnaast gaat het om een studievertraging van maximaal 1 jaar. Uiteraard blijft er de mogelijkheid tot het concreet vaststellen van de studievertraging als deze bijvoorbeeld hoger moet zijn. Dit moet dan wel onderbouwd worden.

Extra vergoedingen

De normbedragen gelden dus alleen ter vergoeding van het inkomen dat u misloopt doordat u later op de arbeidsmarkt komt. Er kunnen nog andere extra kosten zijn. Hierbij valt te denken aan:

 • extra kosten voor ander/nieuw studiemateriaal;
 • examenkosten die u al gemaakt hebt;
 • extra collegegeld;
 • vergoeding omdat u langer moet lenen;
 • kosten voor het vervoer naar de opleiding.

Schadebeperkingsplicht

In letselschadezaken heeft een slachtoffer een schadebeperkingsplicht. Als u door het letsel studievertraging oploopt, moet u proberen dat de schade niet onnodig hoog oploopt. Dat geldt ook voor studievertraging.  Als u de lessen op een andere manier kan volgen dan wordt verwacht dat u dit ook in alle redelijkheid doet. Daarnaast kunt u eventueel bijles nemen om de studievertraging recht te trekken.

 

 

 

Informatie en advies

Mocht u nog vragen hebben over studievertraging dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Charlotte Gasman

Maak een afspraak en wij staan u graag bij

Wij luisteren graag naar uw verhaal en leggen de mogelijkheden voor een schadevergoeding bij een verkeersongeval aan u voor. Mocht het zo zijn dat voor uw letsel een ander aansprakelijk is, dan zijn er voor u geen kosten aan onze rechtshulp verbonden.